Linksmosios pėdutės, VŠĮ

PRIVATUMO POLITIKA

Linksmosios pėdutės, VŠĮ (toliau – Gyvūnų prieglauda) gerbia Jūsų privatumą ir įsipareigoja saugoti Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos surenkame, taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje. Ši privatumo politika galioja ir yra taikoma Linksmosios pėdutės, VŠĮ, esančios adresu Jūrininkų pr. 38, Klaipėda LT-95255, Lietuva, klientams ir partneriams, interneto svetainės www.linksmosiospedutes.lt (toliau – Svetainė) lankytojams, taip pat kandidatams į atitinkamas darbo pozicijas ir kitiems suinteresuotiems asmenims. Šioje privatumo politikoje pateikiama informacija apie tai, kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi, jų tvarkymo tikslai, teisinis duomenų tvarkymo pagrindas, asmens duomenų saugojimo laikotarpiai, Jūsų teisės ir kita informacija.

Jūsų asmens duomenis gauname arba surenkame, kai pateikiate juos mums norėdami į Gyvūnų prieglaudą atiduoti gyvūną, iš jos pasiimti gyvūną, gauti veterinarijos gydytojų paslaugas, kai lankotės mūsų Svetainėje, Facebook paskyroje, Youtube paskyroje, patalpose ir teritorijose ar susisiekiate su mumis el. paštu ar telefonu, taip pat atsiunčiate mums savo gyvenimo aprašymus (CV) tiesiogiai arba per darbo skelbimų portalus.

Su Jūsų asmens duomenimis elgiamės atsakingai. Jūsų duomenų tvarkymui ir apsaugai taikome reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame asmens duomenų apsaugos reglamente. Linksmosios pėdutės, VŠĮ imasi atitinkamų techninių ir organizacinių saugumo priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų. Duomenys laikomi saugiai ir yra prieinami ribotam asmenų skaičiui.

Duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Mes, be Jūsų išankstinio sutikimo, Jūsų asmens duomenų neperduodame jokioms trečiosioms šalims, tačiau duomenys be atskiro Jūsų sutikimo gali būti pateikti mokesčių institucijoms, taip pat kitoms valdžios, teisėsaugos, teisminėms ar ikiteisminėms institucijoms dėl jų atliekamų tyrimų, ar kitais teisės aktų numatytais atvejais. Jūsų asmens duomenis taip pat galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums administruoti Svetainę ir jos serverius. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos teikėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai.

Užtikriname, kad trečiosios šalys, kurioms perduodame Jūsų duomenis, laikytųsi konfidencialumo bei tinkamo asmens duomenų apsaugos užtikrinimo tiek, kiek toks konfidencialumo ir bei tinkamo asmens duomenų apsaugos užtikrinimo laikymasis protingai priklauso nuo mūsų.

Jūsų pateiktus duomenis teisėtai tvarkome ir naudojame šiais žemiau išvardytais tikslais ir teisiniais pagrindais:

1. Gyvūnų priėmimo į Gyvūnų prieglaudą tikslu:

1.1. Pateikiami asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas, asmens dokumento  kopija. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Jūsų sutikimas, kurį išreiškiate užpildydami ir pateikdami mums prašymą priimti gyvūną į Gyvūnų prieglaudą.

1.2. Šie duomenys yra tvarkomi atiduoto gyvūno saugumo ir teisiniais tikslais. Jums nesutinkant su tokiu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, gyvūno priimti negalėsime.

2. Veterinarinių paslaugų vykdymo Gyvūnų prieglaudoje tikslu:

2.1. Pateikiami asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas, asmens dokumento kopija. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Jūsų sutikimas, išreiškiamas pildant prašymą.

2.2. Šie duomenys yra tvarkomi siekiant užtikrinti, jog neturėsite nusiskundimų dėl suteiktų paslaugų kokybės, gyvūno saugumo ir teisiniais klausimais. Jums nesutinkant su tokiu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, gyvūno gydyti negalėsime.

3. Gyvūnų atidavimo iš Gyvūnų prieglaudos naujam šeimininkui tikslu:

3.1. Pateikiami asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas, asmens dokumento kopija. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Jūsų sutikimas, kurį išreiškiate užpildydami ir pateikdami mums prašymą pasiimti gyvūną iš Gyvūnų prieglaudos.

3.2. Šie duomenys yra tvarkomi atiduodamo gyvūno saugumo ir teisiniais tikslais. Jums nesutinkant su tokiu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, gyvūno atiduoti Jums negalėsime.

4. Kandidatų duomenys:

4.1. Pateikiami asmens duomenys: vardas ir pavardė, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, gyvenimo aprašymas (CV) ir jame nurodyta kita informacija. Duomenų tvarkymo pagrindas: Jūsų sutikimas, kurį išreiškiate pateikdami šiuos duomenis mums tiesiogiai ar per darbo skelbimų portalus, siekdami įsidarbinti Gyvūnų prieglaudoje.

4.2. Duomenys tvarkomi siekiant apsvarstyti Jūsų kandidatūrą į atitinkamą darbo poziciją Gyvūnų prieglaudoje ir atlikti atranką į ją. Jums nesutinkant su tokiu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, negalėsime pasiekti nurodyto tikslo, t.y. svarstyti Jūsų kandidatūros į atitinkamą darbo poziciją Gyvūnų prieglaudoje, ir atlikti atrankos į ją.

5. Vaizdo stebėjimas:

5.1. Patalpų ir teritorijos vaizdo stebėjimas. Pateikiami asmens duomenys: asmens atvaizdas, transporto priemonės vaizdo duomenys (įskaitant transporto priemonių valstybinius numerius). Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: tvarkome duomenis siekdami apsaugoti gyvybinius Jūsų interesus bei siekdami Jūsų bei mūsų teisėtų interesų, užtikrinant Linksmosios pėdutės, VŠĮ pastato saugumą. Jūs turite teisę dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi. Tokiu atveju mes nebetvarkysime Jūsų asmens duomenų, išskyrus jei įrodysime, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus. Apie vykdomą vaizdo stebėjimą (konkrečias patalpas ar teritoriją) esate informuojami matomoje vietoje patalpintais informaciniais pranešimais.

5.2. Nuotraukos ir (arba) vaizdo įrašai, padaryti vykusių viešų renginių metu. Pateikiami asmens duomenys: nuotrauka ar vaizdo įrašas skaitmeniniu formatu. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Jūsų sutikimas, išreiškiamas lankantis Gyvūnų prieglaudoje ir jos organizuojamuose renginiuose, ir mūsų teisėti interesai  skleisti informaciją apie Gyvūnų prieglaudą  ir jo veiklą. Linksmosios pėdutės, VŠĮ  renginiai yra vieši ir atviri visiems, norintiems juose dalyvauti. Norėdami išvengti bet kokios galimybės būti nufotografuoti ar nufilmuoti, galite juose nedalyvauti arba susisiekti su mumis su prašymu pašalinti Jūsų atvaizdą iš komunikacijai skirtos medžiagos.

6. Slapukai:

6.1. Svetainėje naudojami nuolatiniai (tekstinis failas, kurį žiniatinklio serveris siunčia žiniatinklio naršyklei, kurį saugo naršyklė ir kuris galios iki nustatytos galiojimo pabaigos datos) ir sesijos (pasibaigs naudotojo sesijos pabaigoje, kai naršyklė bus uždaryta) slapukai.

6.2. Juose nėra jokios informacijos, kuri asmeniškai Jus identifikuoja, bet asmeninė informacija, kurią mes saugome apie jus, gali būti susieta su informacija, saugoma ir gaunama iš slapukų.

6.3. Informaciją, kurią gauname jums naudojant slapukus, mes galime naudoti šioms reikmėms: atpažinti Jūsų kompiuterį, tobulinti svetainės patogumą, analizuoti jos naudojimą, administruoti svetainę.

6.4. Dauguma naršyklių leidžia blokuoti slapukus, todėl galite laisvai savo nuožiūra pasirinkti, naudoti juos (ar dalį jų), ar ne. Visų slapukų blokavimas gali turėti neigiamos įtakos daugelio tinklalapių naudojimui. Jei blokuosite slapukus, negalėsite naudotis dalimi Svetainės funkcijų.

Nepilnamečių asmens duomenų tvarkymas

Jeigu Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, bet jau sulaukęs 16 metų, naudodamiesi mūsų paslaugomis, Jūs patvirtinate, jog turite savo tėvų, globėjų pritarimą dėl Jūsų asmeninės informacijos mums atskleidimo.

Asmens duomenų saugojimo terminai:

 1. Asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate pildydami prašymus gyvūnų priėmimui į Gyvūnų prieglaudą, paėmimui iš Gyvūnų prieglaudos bei veterinarinių paslaugų teikimui Gyvūnų prieglaudoje, saugome 10 metų nuo prašymų pateikimo dienos.
   
 2. Asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate mums kreipdamiesi dėl savo kandidatūros į atitinkamą darbo poziciją Gyvūnų prieglaudoje, saugome tol kol vyksta atranka į konkrečia poziciją. Pasibaigus atrankos į konkrečią poziciją laikotarpiui, mes ištriname kandidatų duomenis ir atsiųstą gyvenimo aprašymą (CV), nebent esame gavę tokio kandidato sutikimą jo asmens duomenis tvarkyti ilgiau, kad galėtume ateityje pasiūlyti darbo poziciją. Tokiu atveju kandidato asmens duomenis saugome 5 metus nuo sutikimo su tokiu tolesniu duomenų saugojimu davimo momento, nebent taikytini teisės aktai nustato ilgesnį tokių duomenų saugojimo terminą.
   
 3. Gyvūnų prieglaudos saugumo tikslais atliekamo vaizdo stebėjimo metu užfiksuotą Asmens atvaizdą ir transporto priemonės vaizdo duomenis (įskaitant transporto priemonių valstybinius numerius) saugome 90 dienų. Pasibaigus šiam terminui Jūsų duomenis ištriname, nebent taikytini teisės aktai nustato ilgesnį tokių duomenų saugojimo terminą.
   
 4. Jūsų atvaizdas (nuotrauka ar vaizdo įrašas) padarytas Gyvūnų prieglaudoje ir viešosiose erdvėse vykusių viešų renginių, konkursų ar  yra saugomas ne daugiau kaip 10 metų nuo faktinės renginio datos.
   
 5. Asmens duomenis, kurie yra surenkami Svetainėje veikiančių slapukų pagalba Jums naršant Svetainėje ir/ar naudojantis jos funkcionalumais, yra saugomi ne ilgiau kaip 2 metus nuo paskutinio Jūsų apsilankymo Svetainėje momento.
   
 6. Jūs bet kada galite nesutikti su bet kuriuo iš šioje privatumo politikoje nurodytų Jūsų asmens duomenų tvarkymu ar saugojimu, raštu kreipdamiesi į Gyvūnų prieglaudą žemiau šioje privatumo politikoje nurodytais kontaktais, įvertinę šioje privatumo politikoje nurodytas atitinkamas pasekmes dėl tokio Jūsų nesutikimo.

Jūsų teisės

Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:

 1. Prašyti, kad Gyvūnų prieglauda leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;
   
 2. Teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
   
 3. Teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą). Tokiu atveju Gyvūnų prieglauda įgyja teisę reikalauti protingų ir įrodytinų išlaidų, patirtų dėl tokio Jūsų asmens duomenų susisteminimo ir pateikimo Jums, atlyginimo;
   
 4. Teisę atšaukti sutikimą;
   
 5. Teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Jūs galite pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipdamiesi į Linksmosios pėdutės, VŠĮ elektroniniu paštu adresu info@linksmosiospedutes.lt, pateikdami Jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. Linksmosios pėdutės, VŠĮ įsipareigoja atsakyti į Jūsų paklausimus ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų.

Šios privatumo politikos galiojimas ir pakeitimai

Ši privatumo politika galioja nuo 2018 m. gegužės 25 d. Jei pakeisime šią privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją savo Svetainėje. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje momento.

Informuojame, jog svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies)
Sutikdami, paspauskite mygtuką 'Sutinku'.
Sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus savo interneto naršyklės nustatymuose.
Tęsdami naršymą svetainėje jūs sutinkate su slapukų naudojimo sąlygomis.